ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

مکمل‌های غذایی

تعریف مکمل‌های غذایی

مکمل های غذایی، فرآورده‌هایی هستند که از راه دهان مصرف می‌شوند (تزریقی نیستند) و حاوی موادی می باشند که به عنوان مکمل در رژیم غذایی افراد استفاده می شوند. مکمل های رژیم غذایی شامل یکی از موارد زیر یا مخلوطی از آنها می باشند:

  •  ویتامین ها
  • مواد معدنی
  • داروهای گیاهی
  • اسید های آمینه
  • عصاره یا جایگزینی برای مواد غذایی

طبقه‌بندی

توجه داشته باشید که مکمل های غذایی را جزو غذا به حساب می آورند و کسی به عنوان دارو از آنها استفاده نمی کند. معمولاًً سازمان های مرتبط با غذا و دارو چنین  مکمل هایی را مورد بررسی قرار نمی دهند؛ در صورتی که انواع داروهای تولید  شده باید مورد تأیید این سازمان ها قرار گیرد تا ایمنی هر یک و تأثیر آنها  بر بدن بررسی شود. پس از تأیید، سازندگان داروها اجازه می یابند که این  داروها را به بازار عرضه نمایند.


حال اگر سازندگان مکمل های غذایی ادعا کنند که این مواد، خواص درمانی برای برخی  بیماری ها دارند و افراد هم به قصد درمان از این مکمل ها استفاده کنند، سازندگان بر  خلاف مقررات عمل کرده اند؛ چون این دسته از مواد به عنوان دارو مورد تأیید  سازمان های ذیربط قرار نگرفته اند. چنین داروهایی غیر قانونی بوده و ممکن  است علاوه بر نداشتن اثرات مثبت دارویی، مشکلاتی را در افراد مصرف کننده  ایجاد نمایند.


سازندگان مکمل های غذایی فقط می توانند ادعا کنند که این مواد، عملکرد  بدن را بهبود می بخشند. البته آنها باید ادعای خود را به مرور زمان  ثابت  نمایند.


معمولاًً افرادی که از این مکمل ها استفاده می کنند شاهدان خوبی بر  ادعای سازندگان هستند؛ البته بسیاری از منتقدان اینگونه محصولات اعتقاد  دارند که سازندگان مکمل های غذایی در مورد اثرات مثبت این مواد اغراق می کنند و سعی دارند تأثیر این مواد را بر سلامتی افراد بزرگ جلوه دهند.